Gratis een veilige herinnering ruim voordat de hypotheekrente vaste periode afloopt

Nieuws en Publicaties

Winstmarges op hypotheken zijn gestegen

De winstmarges op hypotheken zijn sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 gestegen met gemiddeld 0,24 tot 0,74 procentpunt. Oorzaak van de hogere marges zijn de strengere eisen waaraan banken moeten voldoen.

Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een donderdag verschenen rapport. De stijging betekent voor een consument die een hypotheek afsluit van bijvoorbeeld 200.000 euro, dat de bruto hypotheek lasten met 40 
tot 123 euro per maand hoger zijn. Bij een hypotheek met een rentevast periode van 15 jaar betekent dit tussen de 7000 en 22000 euro in totaal.

Eerder stelde de Vereniging Eigen Huis (VEH) ook al dat banken nu meer winst maken op hypotheken.

De belangenorganisatie van huizenbezitters vroeg de Tweede Kamer daarom in te grijpen in de hypotheekmarkt en de hoge overwinsten van de hypotheekverstrekkers aan banden te leggen.

Wat gebeurt er met de restschuld bij een hypotheek?

In het eerste kwartaal van 2013 is het aantal huizenverkopers met een restschuld sterk gestegen door dalende woningprijzen. Het verliesbedrag loopt ook op blijkt uit de cijfers van Stichting Waarborgfonds Eigen Woning.

Wat gebeurt er met de restschuld op de woning?

“De resterende hypotheekschuld kan worden omgezet in een consumptief krediet, in de vorm van een persoonlijke lening. Maar de schuld kan ook worden afgelost, of meegefinancierd worden in een nieuwe hypotheek”, vertelt Margo van Wijgerden van Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker in Nederland.

Voor een persoonlijke lening moet wel een fors hogere rente worden neergeteld in vergelijking met de hypotheekrente, want de bank heeft geen onderpand. Ook het voordeel van hypotheekrenteaftrek verdwijnt met een persoonlijke lening. “Dus als je een flinke restschuld hebt, kunnen die extra maandlasten pittig zijn”, vervolgt Van Wijgerden.

De rente van een persoonlijke lening is hoger. De rabobank rekent bij €2500 een percentage van 13,9 bijvoorbeeld. Bij €50.000 is dat 8,4%.

Over deze site:

De website van hypotheekreminder zorgt ervoor dat mensen niet meer ongemerkt hun rentevast periode laten aflopen. Omdat dit tot hogere maandlasten kan leiden is het voor iedereen aan te raden hier op tijd actie op te ondernemen. Hier kun je de gratis reminder invullen.

Extra hypotheekruimte voor energiezuinig huis.

Een energiezuinige woning kan voor een bank voortaan reden zijn om meer hypotheek te verstrekken. Dat staat volgens Bas van de Griendt, milieumanager bij Bouwfonds Ontwikkeling, in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Deze regeling bepaalt de spelregels voor banken waarbinnen zij hypotheken kunnen verstrekken zonder door de AFM op de vingers te worden getikt. Van de Griendt: “Volgens de nieuwe regeling kunnen banken bij zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen met een A++ label een bedrag van 8.000 euro buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de hoogte van de hypotheek. Daarnaast kun je maximaal 106 procent van de waarde van de woning gefinancierd krijgen. De voorwaarde is wel dat je de lening gebruikt om energiebesparende maatregelen te treffen. Er is dus wel degelijk extra financiële ruimte maar bijna niemand weet het nog.”

 

De blok hypotheek; hoe werkt het nu precies?

De hypotheekvorm die Minister Blok heeft toegestaan houdt in dat niet meer de gehele hypotheek hoeft te worden afgelost. De helft van de waarde van de woning mag aflossingsvrij worden afgesloten. Dit wordt alleen bereikt door twee hypotheken naast elkaar te laten lopen. Een volledige annuïteitenhypotheek met daarnaast een schuldopbouwhypotheek.

In het kort:

1. Annuïteitenhypotheek. Er wordt een volledige annuïteitenhypotheek afgesloten met een looptijd van max. 30 jaar. Hierbij nemen de netto maandlasten langzamerhand toe doordat er op de hypotheek wordt afgelost. Het bedrag aan rente neemt langzaam af en het aflossingsbedrag neemt toe.

2. Schuldopbouwhypotheek. Nieuw is dat u naast deze volledige annuïteitenhypotheek een tweede, extra, hypotheek mag afsluiten (overigens is er op dit moment nog geen enkele bank die deze vorm aanbiedt!), een zogenaamde omgekeerde hypotheek. Bij een omgekeerde hypotheek spreekt u met de bank een maximum plafond af (in dit geval maximaal de helft van de waarde van de woning). Vervolgens is het u toegestaan om maandelijks een bedrag op te nemen en zie daar de door de minister beloofde maandlastenverlichting.

Over bedragen die u opneemt, moet u in beginsel rente betalen, maar dat zou uw maandlasten weer doen stijgen, dus hoeft u de rente niet te betalen, maar wordt deze ook opgenomen (lees bijgeschreven) op uw schuldopbouwhypotheek. Dat principe van opnemen en rente bijschrijven wordt vervolgens iedere maand herhaald.

 

 


Grafiek met dank aan de telegraaf.

Conclusie:

Met deze vorm neemt de uiteindelijke schuld toe. De hypotheeklasten worden gefinancierd door een extra lening die aan het einde van de hypotheek niet is afgelost. De totale kosten van zo een hypotheek zijn dus hoog.

Over deze site:

Hypotheekreminder waarschuwt consumenten tijdig voor het aflopen van de rentevast periode van hun hypotheek door het instellen van een eenmalige reminder.

Hypotheekregels minder streng en btw omlaag

Op dinsdag 12 Febuari 2013 sloot het kabinet een akkoord met oppositiepartijen D66, CU en SGP over de woonmarkt. De btw op renovatie gaat een jaar lang naar 6%.

 • Nieuwe hypotheken moeten nog steeds annuitair worden afgelost binnen 30 jaar.
 • Het is mogelijk een tweede lening tot 50% van de waarde van de woning af te sluiten.Die mag 35 jaar lopen, maar is niet aftrekbaar van de belasting.
 • Het wordt dus mogelijk om slechts de helft van de hypotheek af te lossen. Hierdoor zouden starters gestimuleerd worden.
 • BTW op renovatie gaat een jaar lang naar 6%
 • De huren stijgen niet 9 procent, maar maximaal 6,5 procent

Er is onduidelijheid of dit gunstig is voor consumenten of niet. De constructie met een tweede lening zet aan tot meer schulden en ipv het financieren van de woning wordt de hypotheek gefinancierd. Ook de VEH is kritisch.

Hypotheekschuld november is gedaald

Nederlandse huishoudens hebben in November 2012 meer hypotheekschuld afgelost dan afgesloten aldus de dnb. Het is voor het eerst sinds de meting is begonnen. De maand november is daarbij zelfs een maand waarbij veel mensen een hypotheek afsloten door de veranderende regelgeving.

Over heel 2012 is de trend in de groei van de hypotheekportefeuille van banken duidelijk dalend. Eind 2012 was de hypotheekportefeuille van banken nog maar iets meer dan 1 procent groter, vergeleken met een jaar eerder. Medio 2011 groeide de hypotheekportefeuille van banken nog met ruim 2,5 procent op jaarbasis.

Heb jij een hypotheek met rentevaste periode? Zorg dan dat je de hypotheekreminder instelt op deze site. Dan wordt je ruim op tijd gewaarschuwd en heb je voldoende tijd om over te stappen.

Wat verandert er per 1 april 2013?

Bankspaarhypotheek

Indien u op 31/12/2012 een aflossingsvrije hypotheek heeft, kan deze nog worden omgezet naar een bankspaar product tot 1 april 2013. Hierna is het niet meer mogelijk deze constructie te kiezen én de hypotheekrente aftrek te behouden. Wanneer is dit interessant?

 • U heeft op 31/12/2012 een eigenwoningschuld die fiscaal geplaatst is in box 1.
 • U heeft een aflossingsvrij hypotheek of een belegginghypotheek
 • De resterende looptijd is nog minimaal 15 jaar
 • U heeft nog een vrijstelling voor box 1
 • U kunt een hogere maandlast dragen de komende minimaal 15 jaar

U mag uw aflossingsvrije hypotheek daarna nog wel omzetten naar bijvoorbeeld een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek of omgekeerd. Dan blijft u in aanmerking komen voor renteaftrek.

Kapitaalverzekering Eigen Woning

Tot 1 januari was het mogelijk om bij het afsluiten van een kapitaalvezekering eigen woning te kiezen voor box 1 of box 3. Switchen behoorde ook tot de mogelijkheden.

Per 1 april 2013 is switchen echter niet meer mogelijk van box 3 naar box 1. Indien u de kapitaalverzekering gebruikt voor het aflossenkan het gunstig zijn om deze nar box 1 om t zetten door er een Kapitaalverzekering Eigen Woning op te plaatsen. Box 1 is een logische keuze wanneer de verzekering is bedoeld woor de aflossing van uw hypotheek.

Vergelijken tarieven hypotheekadvies nieuwe hypotheek, tweede hypotheek of oversluiten

Tarieven hypotheekadvies

Sinds 1 Januari 2013 mogen banken en tussenpersonen geen variabele beloning meer berekenen.Dit houdt in dat voor een hypotheekadvies een inzichtelijk tarief moet worden betaald. In dit artikel vergelijken we een aantal grote aanbieders van hypotheken en de gepubliceerde tarieven (gebaseerd op informatie uit Januari 2013). We vergelijken tarieven voor nieuwe hypotheken, oversluiten, verlengen, verhogen en de tweede hypotheek.

Bij banken die zelf hun hypotheken kunnen afsluiten gelden tarieven in de meeste gevallen pas als ook daadwerkelijk de hypotheek wordt overgesloten. Bij tussenpersonen gaat dit op basis van een vast bedrag voor hypotheekadvies of op uurbasis. Daarnaast kan het tarief gesplitst zijn in bemiddeling en advies. Vaak kun je eerst een vrijbijvend advies aanvragen.

Hieronder zie je het vergelijk.

Tarieven in €Nieuwe hypotheekTweede hypotheekVerlengenVerhogen
ABN nieuwe klant210021502150
ABN bestaande klant175013501350
ING2100900800900
Rabobank1750nb.nb.1450
SNS2195125/uur125/uur125/uur
De Hypotheker2990nb.nb.nb.
VanBruggen AdviesgroepOp aanvraagOp aanvraagOp aanvraagOp aanvraag

Uit deze lijst blijkt dat de Rabobank en de ABN (Bestaande Klanten) de laagste tarieven hebben. Echter dit kan afhankelijk van de voorwaarden afwijken voor je persoonlijke situatie. Zo biedt de Van Bruggen groep een vrijblijvend advies aan waar je voor jouw persoonlijk situatie het tarief te horen krijgt.

Kortingen en voorwaarden

In sommige gevallen kun je een korting krijgen. Meest voorkomende gevallen zijn:

 • Zelf een deel van de informatie aanleveren
 • Nieuw klant of bestaande klant
 • Wel of geen extra verzekeringen
 • Oversluiten of verlengen voor een klein bedrag (<30.000)

Met deze lijst proberen we geen volledig beeld te geven aar een aantal relevante aanbieders te vergelijken op basis van bekende informatie. Vraag altijd naar de voorwaarden of een vrijblijvend advies voordat je beslist.

Over deze site:

Deze site is niet gericht op het aanbieden van hypotheekadvies. Deze site richt zich erop om consumenten te waarschuwen voor het aflopen van de rentevast periode van hun hypotheek. Door het instellen van reminder krijgen consumenten een email 1 jaar en 6 maanden voor het aflopen van de rentevast periode. Hier kunt je de reminder instellen.

NHG tarief wordt verhoogd

De NHG garantie gaat meer kosten voor wie een huis wil kopen. Betaalden we voorheen nog 0,7 procent van het hypotheekbedrag aan premie, vanaf nu is dat 0,85 procent. Op een hypotheek van €250.000 is dat €375. Volgens Karel Schiffer van de NHG komt dat door de onzkerheid op de woningmarkt.

Brinkman wil een ruimere NHG

Eelco brinkman van bouwend nederland wil dat de NHG wordt uitgebreid om ook flexwerkers en starters te beschermen. Door een soort vangnet regeling zou het voor deze groepen makkelijker moeten worden een hypotheek af te sluiten.

Social Media


Later terugkomen? Laat hieronder uw email adres achter en we sturen u een mailtje ter herinnering.Uw email (verplicht)

Hypotheek Aanbieders