Gratis een veilige herinnering ruim voordat de hypotheekrente vaste periode afloopt

Berichten met label ‘nieuwe hypotheekregels’

Nieuwe hypotheekregels per 1 januari 2013; Wat verandert er?

Nieuwe gevallen

Per 1  Januari 2013 wordt de aftrek van de hypotheekrente beperkt. Hypotheekrenteaftrek is alleen nog mogelijk als de lening gedurende de looptijd van maximaal 30 jaar volledig en annuïtair zal worden afgelost. De aflossingsvrije variant komt hiermee te vervallen.

Bij onvoldoende aflossing wordt dat gedeelte van de lening niet meer als eigen woning schuld aangemerkt en vervalt de hypotheekrente aftrek daarover. Deze sanctie is niet van toepassing als binnen 1 jaar de aflossing weer wordt ingelopen.

Er is een overgangsregeling voor alle schulden die voor 31 december 2012 kwalificeren als eigenwoningschuld. Hiervoor gelden de bestaande regels nog voor de resterende looptijd van de 30 jaarstermijn.

Daarnaast mag inmiddels niet meer dan 100% worden gefinancierd in plaats van de maximaal 106%. De raad van state is het  hier echter niet mee eens en vraagt de kamer dit te herzien.

Bestaande gevallen

Voor bestaande gevallen geldt dus dat de regels gehandhaafd blijven maximaal tot het einde van de 30 jaarstermijn van de huidige lening. De eigen woning lening mag ook gewoon worden overgesloten. Dus bij een overstap naar een andere hypotheekverstrekker of een verhuizing blijft de lening bestaan en blijft de renteaftrek geldig.

Als er bij het oversluiten wordt bijgeleend na 31 december 2012 geldt dat voor het extra bedrag wel de nieuwe regeling. Dat extra bedrag zal dus ook in 30 jaar volledig annuïtair moeten worden afgelost om in aanmerking te komen voor de renteaftrek.

Wat kan ik doen?

Als u een nieuwe hypotheek afsluit of een bestaande hypotheek heeft, stel dan de hypotheekreminder in. Zo wordt u op tijd gewaarschuwd voor het aflopen van de rentevast periode en kunt u tijdig in overleg met een hypotheekadviseur overleggen wat voor u de beste optie is.

Loopt uw hypotheek op heel korte termijn af? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan met een hypotheekadviseur – bijvoorbeeld bij van bruggen – deze kan uw situatie beoordelen.

Lees ook wat er verandert per 1 april 2013 voor uw situatie

 

Hypotheekrenteaftrek alleen aftrekbaar bij aflossen

5 September 2012, Volgens de volkskrant is de hypotheekrente aftrek alleen nog mogelijk voor nieuwe hypotheken die 100% aflossen in max. 30 jaar. Dit staat in het belastingplan 2013 dat op prinsjesdag wordt gepresenteerd. Dit is een uitwerking van de afspraken van het lenteakkoord en geldt voor iedereen die na 1 Januar 2013 een nieuwe hypotheek afsluit.

Voor bestaande hypotheken verandert er niets. Bij oversluiten verandert er ook niets.

Bij oversluiten naar een hogere hypotheek geldt dit plan wel. Starters kunnen zometeen alleen nog kiezen voor een lineaire of annuïteiten hypotheek. Dit betekent dat starters die in het begin een laag inkomen hebben relatief hoge lasten krijgen.

Voor gebruikers van de hypotheekreminder en geen hogere hypotheek in de toekomst willen verandert er niets en blijven er nog goede bespaarmogelijkheden.

Dit voorstel maakt het voor starters echter niet makkelijker om een hoge hypotheek af te sluiten. Daarnaast zal het ook een negatief effect op de prijzen hebben en doorstroming op de woningmarkt. Enig voordeel voor huidige huizenbezitters is dat zij hun hypotheek niet snel hoeven te verhogen en dus niet onder het regime vallen.

Social Media


Later terugkomen? Laat hieronder uw email adres achter en we sturen u een mailtje ter herinnering.Uw email (verplicht)

Hypotheek Aanbieders